OVER ONS

Lid van PSI en PPP

Tiger Concept is aangesloten bij de PSI en PPP. De PSI is de internationale netwerk organisatie van de promotionele industrie. Het is voor ons belangrijk om zicht te hebben wat er in de markt gebeurt, welke veranderingen er zijn en welke wijzigingen er zijn in de internationale wetgeving.

Over PPP

De branche van promotionele producten en diensten heeft zich verenigd in het Platform Promotional Products (PPP). Binnen deze branchevereniging staan imagoverbetering door verdere professionalisering, kennisvermeerdering en belangenbehartiging centraal.

Code of Conduct

PPP leden moeten onder andere ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en hun core business bestaat uit verkoop en advisering in promotionele producten. Daarnaast verplichten zij zich tot het ondertekenen van onze Code of Conduct.

Keurmerk

PPP is een krachtige organisatie, die de individuele bedrijven in de promotionele productensector verenigt. Het lidmaatschap functioneert als een keurmerk richting zakelijke afnemers en eindgebruikers. De opdrachtgever moet er vanuit kunnen gaan dat PPP leden – importeurs en distributeurs – beschikken over alle noodzakelijke kennis en middelen voor advies en inkoop. Het PPP lidmaatschap geeft aan dat leden hun vak serieus nemen en bereid zijn te investeren in een verdere professionalisering van zijn eigen bedrijf en van het totale vakgebied.

Waakhond

PPP vertegenwoordigt circa 300 bedrijven, werkgelegenheid en omzet. Daarmee heeft de branchevereniging een breed draagvlak en heeft de branche – als waakhond – een stem die in Den Haag en Brussel wordt gehoord.

Brede basis

De basis van PPP is breed en wordt gevormd door: importeurs, groothandelaren, producenten en tussenhandelaren. Daarnaast kunnen bedrijven met overeenkomstige specifieke belangen zich verenigen in aparte secties. PPP is opgericht in 2002 en telt inmiddels circa 300 leden.

Image