Leveranciers informatie – Supplier information

Tiger Concept DNA, dit zijn wij!

Tiger Concept is dé internationaal actieve specialist in (merk)waardevolle relatiegeschenken. Met het hoofdkantoor in Nederland maar ook werkend vanuit Duitsland en vele andere plekken op de wereld, gaat het internationale dus verder dan alleen leveren buiten landsgrenzen.

Van middelgrote tot grote bedrijven die professioneel en wereldwijd opereren, bij Tiger Concept behandelen we al onze klanten en contacten gelijk. Dit doen wij zo omdat wij van mening zijn dat je ieder mens behandelt zoals je zelf ook behandeld zou willen worden.

Wat je geeft, krijg je terug!

En daarom is duurzaamheid bij ons ook zo belangrijk. Naast dat we de economie stimuleren, willen we ook teruggeven aan de wereld. Want daar is er maar één van en moeten we zo goed mogelijk voor zorgen. Om die reden zie je in al onze communicatie ‘Ga voor duurzaam’ terug en adviseren wij graag producten die duurzaam geproduceerd en geleverd worden. Met voorkeur vanuit Europa. Daarnaast werken wij 100% papierloos, zijn de werkplekken flexibel en hoeven onze medewerkers niet te reizen om naar het werk te gaan. Dat betekent minder waste en vrijwel geen CO2-uitstoot!

Tiger Concept is aangesloten bij branchevereniging PPP en de internationale PSI. Daarnaast zijn wij lid van MVO Nederland en bezig met het traject voor Ecovadis certificeringen.

Betrokken & menselijk

Die service en betrokkenheid kunnen wij leveren doordat wij altijd weten met wie we zaken doen. De leveranciers zijn voor ons dan ook minstens zo belangrijk en daarom reizen we ook jaarlijks af naar het Verre Oosten en Europa om contacten te verdiepen en intensiveren. En zo nodig kunnen we dan meteen productieprocessen optimaliseren!

Die menselijkheid en het persoonlijke contact is de basis van alles wat wij doen. Zo maakt het Tiger Concept team bijvoorbeeld ook geen uren, maar werken wij om onze klanten optimaal te helpen. Is het in de zomerperiode rustig? Dan sluit het team gerust wat eerder af om van hun vrije tijd te genieten en de volgende dag weer met extra energie te starten. Die gezonde work-life-balance wordt volop gestimuleerd! Denk aan gezond eten, tijd maken voor sport, familie en vrienden of gewoon eventjes wandelen voordat je aan de slag gaat.

Tiger Concept streeft samen te werken met een select aantal leveranciers, zo dicht mogelijk gevestigd bij Nederland met een duurzame insteek. Een lange termijn samenwerking is belangrijk voor ons.

Leveranciersaudit

Tiger Concept is Ecovadis Gold gecertificeerd.
Duurzaam ondernemen is heel belangrijk voor ons.
Het invullen van onze leveranciers audit is een onderdeel hiervan.
Elke leverancier waar wij zaken mee doen moet de leveranciersaudit hebben ingevuld.

Monsters en catalogi

Uit duurzaamheidsoogpunt wensen we geen fysieke catalogi en/of monsters te ontvangen.
Stuur ons dus nooit ongevraagd catalogi of monsters op. Wil je ons graag wat laten zien, overleg dit van de voren met ons.

Facturen

Tiger Concept is een 100% papierloos bedrijf.  Wij wensen onze facturen van leverancier per email te ontvangen. Facturen moeten gemaild worden naar finance@tigerconcept.nl

Facturen die toch per post worden aangeleverd worden niet in behandeling genomen.

In onverhoopt een factuur door ons niet op tijd betaald? Stuur de herinneringen ook per email of bellen gewoon even. Dan kunnen we snel achter de oorzaak komen.

Nog vragen?

Heb je vragen ? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, we kijken graag met je mee. info@tigerconcept.nl of bel 030 2600 400

Supplier information

Tiger Concept aims to work with a select number of suppliers, located as close to the Netherlands as possible with a sustainable approach. Long-term cooperation is important to us.

Supplier audit

Tiger Concept is Ecovadis Gold certified.
Sustainable entrepreneurship is very important to us.
Completing our supplier audit is part of this.
Every supplier we do business with must have completed the supplier audit.

Samples and catalogs

From a sustainability point of view, we do not wish to receive physical catalogs and / or samples.
Never send us unsolicited catalogs or samples. If you would like to show us something, please discuss this with us in advance.

Invoices

Tiger Concept is a 100% paperless company. We wish to receive our invoices from supplier by email. Invoices must be emailed to finance@tigerconcept.nl

Invoices that are nevertheless delivered by post will not be processed.

In the unlikely event that an invoice has not been paid by us on time? Send the reminders by email or just give us a call. Then we can quickly find out the cause.

Any questions?

Do you have questions ? Do not hesitate to contact us. info@tigerconcept.nl or call +31 30 2600 400